Dark Roast Double Shot: ซ้าย ขวา และศูนย์กลางธุรกิจ

Dark Roast Double Shot: ซ้าย ขวา และศูนย์กลางธุรกิจ

เมื่อหลายสิบปีก่อน โต๊ะและเก้าอี้ไม้ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางหน้าต่างบานใหญ่และประตูที่เปิดออก ควันบุหรี่ราคาถูกที่ลอยขึ้นมาจากโต๊ะและแขวนอยู่รอบ ๆ อย่างเกียจคร้านในพัดลมเพดานที่มีใบมีดขนาดใหญ่และลมน้อย ๆ มากมาย เสียงที่มีชีวิตชีวาและพนักงานเสิร์ฟที่สับเปลี่ยนกันไม่กี่คน ส่วนใหญ่กำลังขนชาและกาแฟหนึ่งถ้วยไปยังกลุ่มเยาวชนที่สนทนากันอย่างเข้มข้น ตรงกันข้ามกับความเอาใจใส่ที่ผ่อนคลายต่อการปฏิบัติศาสนกิจของอาจารย์ผู้รอบรู้ในห้องเรียนของวิทยาลัย

การโต้วาทีอย่างรุนแรงต่อข้อตกลงที่อึกทึกดังก้องกังวานอย่างต่อเนื่องของกลไก

วาทกรรมทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม หรือความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่จะกำหนดชะตากรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่เล็ดลอดออกมาจากที่นั่น  

สถานที่ชุมนุมอาจดูแตกต่างออกไป การสนทนาเกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมอาจเปิดทางไปสู่ระบบทุนนิยมและเสรีนิยม AI และบล็อกเชนอาจดึงดูดจินตนาการของผู้คนได้ แต่การเดินทางของการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ต่อไปยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้ตระหนักและมีประสบการณ์ว่ากระแสน้ำวนที่เกิดขึ้นกับวาทกรรมที่ตอบสนองต่อความคิดและการปฏิบัติที่มีอยู่ย่อมส่งผลต่อทุกสิ่งรอบตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งโลกของธุรกิจด้วย

ในอาชีพการงานมากว่าสี่ทศวรรษ ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งนี้ในการกล่าววาจา

 การยืนยัน และการแสดงความเห็นของผู้นำธุรกิจ ในช่วงปีแรกๆ เคยเป็น “เราแน่ใจหรือไม่ว่าเราจะไม่ทำผิดกฎของสหภาพแรงงานถ้าเราทำเช่นนี้” ในปีต่อๆ มา ฉันยังถูกตักเตือนให้แสดงความไม่สบายใจต่อผลกำไรที่ไม่เป็นธรรมด้วยคำกล่าวที่ว่า “ความโลภเป็นสิ่งที่ดี เรียนรู้ที่จะยอมรับมัน”

 “ธุรกิจของคุณควรมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ยั่งยืน” เริ่มต้นจากเสียงโห่ร้องสำหรับ ‘แบรนด์ตามวัตถุประสงค์’ และตอนนี้ดูเหมือนว่าอันดับของคุณในการตรวจสอบ ESG อาจตัดสินชะตากรรมของคุณจริงๆ

ผู้นำเมื่อเวลาผ่านไปจำเป็นต้องขับเคลื่อนธุรกิจของตนไปทางซ้าย ขวา หรือศูนย์กลางของความคิดและการพิจารณาทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ อะไรก็ตามที่ดูเหมือนจะเป็นอุดมคติในปัจจุบันก็ถูกผลักดันอย่างไม่ลดละจนถึงจุดที่มันเริ่มมีความหมายที่แตกต่างกันสำหรับผู้คนที่แตกต่างกัน และกระบวนทัศน์ใหม่ก็ปรากฏขึ้นเพื่อท้าทายสิ่งที่มีอยู่และแทนที่มัน เสียงใหม่และผู้นำใหม่ปรากฏขึ้นเพื่อเป็นผู้ชนะในความคิดนั้น ผู้นำในธุรกิจที่อายุยืนยาว แต่ต้องปรับกลยุทธ์สำหรับธุรกิจและแบรนด์ของตนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเวลา

ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งมากจนอาจขัดแย้งกับมุมมองทางปัญญาหรือการตีความของคุณ คุณควรสร้างแนวทางในการเป็นผู้นำที่เฉียบแหลม ยืดหยุ่น แต่แท้จริงในแนวทางดังกล่าวอย่างไร

การ หยั่งรากในค่านิยม

รากฐานของการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการปฏิบัติตามค่านิยมสากล ค่านิยมเหล่านี้ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกล้าหาญ การบริการ ความเสมอภาค ความเห็นอกเห็นใจ ความเห็นอกเห็นใจ ฯลฯ ที่ค้นหาการยอมรับร่วมกันและร่วมกันในวัฒนธรรมต่างๆ และการแบ่งแยกอคติของมนุษย์โดยสัญชาตญาณ ความโลภและความเห็นแก่ตัวเป็นสองนักล่าค่านิยมเหล่านี้ และหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดแม้จะถูกล่อลวงให้มาปล้นอย่างรวดเร็วและสำคัญก็ตาม

credit : tricountycomiccon.com adpsystems.net typakiv.net michaelkorsfor.com cissem.net theweddingpartystudio.com sekacka.info plusenplus.net disabilitylisteningtour.com viagraonlinesenzaricetta.net