สล็อตแตกง่ายวิธีเลี่ยงการตัดในการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

สล็อตแตกง่ายวิธีเลี่ยงการตัดในการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

วิทยาลัยแพทย์และศัลยแพทย์กานา (GCPS) สล็อตแตกง่ายก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยการกระทำของรัฐสภาเพื่อให้แพทย์ในประเทศกานาได้รับการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญระดับสูงกว่าปริญญาตรีด้านการแพทย์ ศัลยกรรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพให้กับแพทย์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องความช่วยเหลือทางการเงินอย่างใจกว้างจากรัฐบาลดัตช์ทำให้สามารถก่อตั้งวิทยาลัยได้ ก่อนก่อตั้ง แพทย์ชาวกานาที่ต้องการการฝึกอบรมและการศึกษาเฉพาะทาง

ระดับสูงกว่าปริญญาตรีถูกบังคับให้เดินทางไปไนจีเรียเพื่อเข้าเรียนที่วิทยาลัยแพทย์แอฟริกาตะวันตก

หรือวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งแอฟริกาตะวันตก

คนอื่นๆ ไปแคนาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หรือแอฟริกาใต้

อย่างไรก็ตาม อัตราการออกจากงานสูง และการระบายของสมองเป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลลัพธ์สุทธิคือกานามีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพียงไม่กี่คน เมื่อเทียบกับความต้องการด้านสุขภาพของประชากรที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงปีที่ก่อร่างสร้าง GCPS กระทรวงสาธารณสุขและผู้สนับสนุนรายอื่นๆ ตกลงที่จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้อยู่อาศัย (แพทย์) ที่ลงทะเบียนใน GCPS และมีหน้าที่ต้องรับใช้รัฐบาลหลังการฝึกอบรมและการศึกษา

ต่อจากนั้นผู้สนับสนุนรายอื่นเติมเต็มช่องว่างเมื่อการสนับสนุนของรัฐบาลลดน้อยลง แหล่งเงินทุนนี้รวมถึงเงินช่วยเหลือและเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ผู้พักอาศัยได้รับการว่าจ้าง

สถานการณ์ของเงินทุนที่จำกัดทำให้เกิดภาระทางการเงินอย่างมากแก่แพทย์

 โดยเฉพาะผู้ที่มาจากโรงพยาบาลหรือคลินิกในชนบทที่ยากจน บริการด้านสุขภาพของกานายังมีทรัพยากรทางการเงินเพียงเล็กน้อยสำหรับการดำเนินงาน นับประสาให้เงินทุนในระดับที่ยั่งยืนสำหรับการฝึกอบรมและการศึกษาด้านการแพทย์เฉพาะทาง

นอกจากนี้ การดำเนินงานของวิทยาลัยยังได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งหมดผ่านการจัดสรรงบประมาณประจำปี สิ่งนี้ทำให้วิทยาลัยทำการวิจัยได้ยากขึ้นเนื่องจากมีส่วนช่วยในการพัฒนาสุขภาพในประเทศกานา

โปรแกรมเด็กกำพร้า

เพื่อจัดการกับความท้าทายทางการเงินเหล่านี้ วิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ผลประโยชน์จากกองทุนเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน ดำเนินโครงการวิจัย มอบทุนวิจัย และมอบทุนการศึกษาแก่แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทางที่วิทยาลัย

รายได้จากกองทุนจะนำไปใช้ส่งเสริมการลงทะเบียนในโครงการเด็กกำพร้า เช่น รังสีรักษา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ยาสลบ เวชศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และกุมารเวชศาสตร์

พวกเขาถูกอธิบายว่าเป็นโครงการเด็กกำพร้าเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การลงทะเบียนในโปรแกรมดังกล่าวมีตั้งแต่ 0 ถึง 5 คนต่อปี ภาพประกอบที่ชัดเจนคือโครงการรังสีบำบัดซึ่งมีการลงทะเบียนเป็นศูนย์สำหรับปีการศึกษา 2548, 2553, 2556 และ 2557

การสร้างวิธีการระดมทุนที่ยั่งยืนผ่านกองทุนบริจาคจะช่วยให้วิทยาลัยสามารถสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยโรคเขตร้อนจากทั่วโลกเพื่อส่งเสริมโปรแกรมการฝึกอบรม การเรียนรู้ และการวิจัยของวิทยาลัยสล็อตแตกง่าย